JUNG KOÇLUĞU

CARL GUSTAV JUNG

PSİKOLOG, PSİKİYATRİST, MUCİT, GAZETECİ (1875–1961)

 

Carl Jung, analitik psikolojinin fikir babasıdır. İçedönük ve dışadönük kişilikler ile bilinçaltı gücü fikirlerini geliştirmiştir.

Kendisi insan psişesi, rüya analizi, kolektif bilinçdışı ve arketipler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır.

DAHA FAZLA...

JUNG KOÇLUĞU HAKKINDA

Koçlara, yöneticilere ve bireylere gerek kişisel yaşamları gerekse de iş hayatından karşılaştıkları durumlar, olaylar ve süreçler karşısında yenilikçi bir bakış açısı kazandırır. Bireylerin süreçleri aktive eden gözle görülmeyen içeriği görmelerini ve anlamalarını sağlar.

Koçluk yapılan ve çalışana, davranış fenomenini açıklayan bir kelime ve kavram haznesi sağlar. Bilinçdışı motivasyon ve çatışmalara ilişkin takımsal sembolik düşünme ve ekip anlayışı geliştirilmesini sağlar.

Koçluk edilenin kendi problemlerini, hayal kırıklıkları nedeniyle vazgeçilmiş durumları, bir karara varamama hali ve belirsiz durumları kabul etme halini anlamlandırmasına yardımcı olur. Sistemi yeniden ciddiye alınması gereken akıl dışı verilerle doldurur.

Örgüt kültürünü duyguları ifade etme, kısıtlama, hoşgörü ve büyütme gibi feminen öğelerle doldurur. Yaratıcı düşünmeyi, hayal gücünü, kalıpların dışında düşünmeyi ve özgün girişimleri teşvik eder. Kişi ile kendisinin hayatı ve işine ilişkin kolektif geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağ kurar ve şirket vizyonu arar.

Jung koçluğu, yüksek entelektüel öğrenmenin derin bir duygusal deneyim ile birleşimidir. Sadece yeni beceri ve teknikler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda koç, örgüt ve her bir öğrenci için gelişen süreçler yaratır. Koçun ve örgütün üçüncü boyutu anlamasını sağlar. Güven ve esneklik, iletişim ve etki, liderlik ve takım çalışması, etkinlik ve verimlilik, yaratıcılık ve yenilik gibi ciddi liderlik yetkinliklerini geliştirir.

BİR KOÇ OLARAK FAYDALARI

Danışanınızı daha derinden anlarsınız.

Danışanınızın bilinçaltını okursunuz.

Danışanınızı kendisinin gölge ve zayıflıklarına karşı güçlendirirsiniz.

Zayıflığı güce dönüştürürsünüz.

Danışanınızın yaratıcılığını ortaya çıkartırsınız.

Danışanınızı kendi serüveninin kahramanı olması konusunda desteklersiniz.

JUNG KOÇLUĞUNDA ÖĞRENME SÜRECİ

GÖLGE

ANİMA

ANİMUS

24

LİDERLİK

ARKETİPİ

SİMYA

DEĞİŞİMİ

KAHRAMANIN

YOLCULUĞU

KARİYER

MBTI

BÜTÜNLEŞME

JUNG KOÇLUĞU BECERİLERİ

Takım ve örgütlere koçluk etme konusunda Jung dilinin temel kelime hazinesini öğrenme

“Akıldışı Bir Düşünce” ile Sembol, Metafor, İmaj ve Arketip kullanımını uygulamaya dökme

İçinde Bulunulan Ortamda Jung Müdahalesi Akış Şemasını kullanma

Jung Şirket Analizi, Jung Yönetici Analizi, ve Jung Süreç Analizi tanı becerilerini kullanma

Şirketlere Makro düzeyde (Örgüt) ve Mikro düzeyde (Çalışan) Jung yaklaşımını deneyimletme

Koçluk sürecindeki bir ikilem ya da meydan okumaya Jung bakış açısıyla yaklaşma (Vaka Çalışmaları)