Jung Koçluğu

CARL GUSTAV JUNG

PSİKOLOG, PSİKİYATRİST, MUCİT, GAZETECİ (1875–1961)

Carl Jung, analitik psikolojinin fikir babasıdır. İçedönük ve dışadönük kişilikler ile bilinçaltı gücü fikirlerini geliştirmiştir.

Kendisi insan psişesi, rüya analizi, kolektif bilinçdışı ve arketipler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır.

Carl Jung 26 Temmuz 1875 tarihinde Kesswil, İsviçre’de dünyaya gelmiştir. Jung, “kompleks” veya duygu yüklü ilişkilere inanmıştır. Kendisi Sigmund Freud ile ortaklaşa çalışmalar yürütmüş, ancak nevrozun cinsel temeli konusunda Freud’dan ayrılmıştır. Jung, içedönük ve dışadönük kişilikler, arketipler ve bilinçaltı gücü fikirlerini geliştirerek analitik psikolojinin temelini atmıştır. Yaşamı boyunca sayısız eser yayınlamış, fikirleri psikiyatri alanının ötesine geçip, sanat, edebiyat ve dine uzanarak büyük yankılar uyandırmıştır. 1961 yılında ise hayatını kaybetmiştir.

Jung’ın çocukluğu ebeveynlerinin kompleksliğinin etkisi altında geçmiştir. Babası Paul, Jung henüz büyüme çağındayken dinin gücüne ilişkin yanlış bir inanç geliştirmiştir. Annesi Emilie ise akıl hastalığına yakalanmış ve oğlu henüz üç yaşındayken geçici bir süre için psikiyatri hastanesinde kalmak üzere evden ayrılmıştır.

Jung, 1900 yılında Basel Üniversitesi’nden mezun olmuş, iki yıl sonra ise Zürih Üniversitesi’nden Master diplomasını almıştır.

Mesleğinin ilk yıllarında Jung, ahlaksız veya cinsel içerik çerçevesinde bilinçaltı ilişkilerini temsil ettiğine inandığı, farklı sözcüklerin hastalarda ne gibi duygusal tepkilere neden olduğu konusunu gözlemlemiştir. Bu gözlemleri Jung’ın söz konusu durumları açıklamak üzere “kompleks” terimini geliştirmesini sağlamıştır.

Jung’un bir psikolog olarak artan ünü ile bilinçaltı ile ilgili çalışmaları, kendisini öncelikle Sigmund Freud’un fikirlerine, daha sonra ise kendisine götürmüştür. Jung, 1912 yılında Bilinçdışı Psikolojisi adlı eserini yayınlamıştır. Eserinde, bilinçdışını incelemiş ve içeriğinin sembolik anlamını anlamaya çalışmıştır. Bu süreçte, eseri bir dizi Freud teorisi ile kafa kafaya ilerlemiştir.

1914’te, kendi kendisinin zihnini keşfetmeye çalışmış ve nihayetinde, sadece bilinçdışının sadece kişisel olmadığı, aynı zamanda tarihin her aşamasında meydana gelen belli başlı evrensel semboller ve kalıplarından oluşan bir kolektif bilinçdışının söz konusu olduğu fikrini ileri sürmüştür. Analitik psikolojinin kalbinde, kendisinin bireyselleşme olarak etiketlediği ve kişinin kendi “gerçek benliğine” ulaşmasını sağlayan ego ile bunların karşılıklı etkileşimi yer almaktadır.

Jung’un fikirlerinin arkeoloji, din, edebiyat ve hatta popüler kültür gibi çok çeşitli alanlarda bugün bile hala yankıları devam etmektedir.

Jung 1903 yılında Emma Rauschenbach ile dünya evine girmiştir. Çiftin beş çocuğu olmuş ve 1955 yılında Emma’nın ölümüne değin çift evli kalmıştır.

JUNG KOÇLUĞU HAKKINDA

Koçlara, yöneticilere ve bireylere gerek kişisel yaşamları gerekse de iş hayatından karşılaştıkları durumlar, olaylar ve süreçler karşısında yenilikçi bir bakış açısı kazandırır. Bireylerin süreçleri aktive eden gözle görülmeyen içeriği görmelerini ve anlamalarını sağlar.

Koçluk yapılan ve çalışana, davranış fenomenini açıklayan bir kelime ve kavram haznesi sağlar. Bilinçdışı motivasyon ve çatışmalara ilişkin takımsal sembolik düşünme ve ekip anlayışı geliştirilmesini sağlar.

Koçluk edilenin kendi problemlerini, hayal kırıklıkları nedeniyle vazgeçilmiş durumları, bir karara varamama hali ve belirsiz durumları kabul etme halini anlamlandırmasına yardımcı olur. Sistemi yeniden ciddiye alınması gereken akıl dışı verilerle doldurur.

Örgüt kültürünü duyguları ifade etme, kısıtlama, hoşgörü ve büyütme gibi feminen öğelerle doldurur. Yaratıcı düşünmeyi, hayal gücünü, kalıpların dışında düşünmeyi ve özgün girişimleri teşvik eder. Kişi ile kendisinin hayatı ve işine ilişkin kolektif geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağ kurar ve şirket vizyonu arar.

Jung koçluğu, yüksek entelektüel öğrenmenin derin bir duygusal deneyim ile birleşimidir. Sadece yeni beceri ve teknikler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda koç, örgüt ve her bir öğrenci için gelişen süreçler yaratır. Koçun ve örgütün üçüncü boyutu anlamasını sağlar. Güven ve esneklik, iletişim ve etki, liderlik ve takım çalışması, etkinlik ve verimlilik, yaratıcılık ve yenilik gibi ciddi liderlik yetkinliklerini geliştirir.

BİR KOÇ OLARAK FAYDALARI

Danışanınızı daha derinden anlarsınız.

Danışanınızın bilinçaltını okursunuz.

Danışanınızı kendisinin gölge ve zayıflıklarına karşı güçlendirirsiniz.

Zayıflığı güce dönüştürürsünüz.

Danışanınızın yaratıcılığını ortaya çıkartırsınız.

Danışanınızı kendi serüveninin kahramanı olması konusunda desteklersiniz.

JUNG KOÇLUĞU BECERİLERİ

Takım ve örgütlere koçluk etme konusunda Jung dilinin temel kelime hazinesini öğrenme

“Akıldışı Bir Düşünce” ile Sembol, Metafor, İmaj ve Arketip kullanımını uygulamaya dökme

İçinde Bulunulan Ortamda Jung Müdahalesi Akış Şemasını kullanma

Jung Şirket Analizi, Jung Yönetici Analizi, ve Jung Süreç Analizi tanı becerilerini kullanma

Şirketlere Makro düzeyde (Örgüt) ve Mikro düzeyde (Çalışan) Jung yaklaşımını deneyimletme

Koçluk sürecindeki bir ikilem ya da meydan okumaya Jung bakış açısıyla yaklaşma (Vaka Çalışmaları)

Jungian Coaching Newsletter

Please subscribe to our newsletter to keep in touch!